Wizwijs

Project-wizwijs-1

project-wizwijs-3

project-wizwijs-2

Zwijsen claimt oplossing voor rekenprobleem

Uitgeverij Zwijsen presenteerde op de Nederlandse OnderwijsTentoonstelling (NOT) haar nieuwe rekenmethode Wizwijs. De eerste functioneel-realistische rekenmethode die leerlingen op een gestructureerde en begrijpelijke wijze leert rekenen en aansluit bij hun belevingswereld. Hiermee rekent Wizwijs af met de problemen van het realistisch rekenen, zoals gebrek aan structuur, overdreven taligheid en een wirwar aan oplossingsstrategieën. Tevens bereidt de nieuwe rekenmethode kinderen voor om te functioneren in de dagelijkse praktijk.

Minder talig, minder modellen, meer structuur en een hoger rendement
In de afgelopen negen jaar heeft Uitgeverij Zwijsen een nieuwe methode van de grond af opgebouwd. Oplossingen voor de rekenproblemen zijn in de nieuwe methode verwerkt. Zo hanteert Wizwijs een gefaseerde aanpak die kinderen op vrijwel natuurlijke wijze leert rekenen. In plaats van direct te beginnen met abstracte sommen, gaan kinderen eerst aan de slag met alledaagse objecten om inzicht te krijgen in het getallensysteem. Daarnaast gebruikt Wizwijs een beperkt aantal modellen die in verschillende rekendomeinen zijn te gebruiken en biedt deze gestructureerd aan. Hierdoor krijgen de leerlingen meer overzicht en structuur. Zo kunnen ze makkelijker berekenen wat iets kost als je 25% korting krijgt of hoeveel verf je nodig hebt om een muur te verven. Verder is Wizwijs zo ontworpen dat het taalgebruik weer in dienst staat van het rekenen. Kinderen hoeven minder te lezen en de uitleg is door visuele instructie helderder gemaakt. “We wilden een methode ontwikkelen die een antwoord bood op de problemen die leerkrachten en leerlingen ondervinden bij het rekenonderwijs. Deze functioneel-realistische methode heeft in proefklassen laten zien een positief effect te sorteren op de rekenprestaties van leerlingen,” aldus hoofdauteur dr. Mieke van Groenestijn.

Meer tijd voor zwakkere leerlingen en uitdagend voor snellere leerlingen
Wizwijs verlicht de werkdruk in de bovenbouw door al in de onderbouw op speelse wijze te beginnen met bijvoorbeeld breuken en meten. Zwakke leerlingen hebben hierdoor meer tijd om deze materie onder de knie te krijgen en leerkrachten kunnen eerder bijsturen. Wizwijs biedt bovendien naast een basis- ook een plusniveau aan zodat de kinderen op het niveau kunnen werken dat bij hen past. Leerkrachten kunnen zo de talenten van én zwakkere én snellere leerlingen beter benutten.

Oplossing voor brugklassers met rekenachterstand
Het aantal brugklassers met een rekenachterstand (leerlingen die bijvoorbeeld functioneren op het niveau van groep 6 in plaats van groep 8 van de basisschool) neemt toe. Wizwijs komt deze kinderen tegemoet door de gemiste rekenleerstof aan te bieden in een context die aansluit bij hun belevingswereld. Hierdoor kunnen zij hun achterstand weer inlopen en wordt uitval voorkomen. Wizwijs noemt dit het “negende leerjaar”. 

Gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten
Hoofdauteur dr. Mieke van Groenestijn is onderwijskundige en orthopedagoge. Zij werkt aan de Hogeschool Utrecht. Tevens is zij voorzitter van de wetenschappelijke projectgroep “preventie rekenproblemen” van het ministerie van OCW. In haar werk als opleider en onderzoeker werkt zij al vele jaren met kinderen en volwassenen die onvoldoende rekenvaardigheden hebben ontwikkeld of problemen hebben met rekenen en daardoor vastlopen op school en in het dagelijks leven.

Wizwijs is een complete methode, waarin educatieve software vanzelfsprekend is geintegreerd. Uitgeverij Zwijsen heeft Emmia ingeschakeld voor de ontwikkeling van de educatieve software.