Veilig leren lezen kim-versie


Leerlingsoftware Veilig leren lezen voor school én thuis

Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot een nieuwe versie. Met de Veilig leren lezen kim-versie geeft u jonge lezers de beste basis.

Bij Veilig leren lezen hoort uiteraard rijke, gevarieerde educatieve leerlingsoftware. De software is te gebruiken op de computers op school, maar ook thuis en op een tablet.

Het gaat om één programma waarin drie leerlijnen worden geoefend:

  • technisch lezen en spellen, begrijpend lezen
  • woordenschat
  • leesbevordering

Adaptief
Als leerkracht bepaalt u zelf welke leerling u met welk onderdeel laat oefenen. Moet een leerling bijvoorbeeld werken aan lezen en spellen? Dan zet u dat onderdeel van het programma open. Een unieke, adaptieve toepassing zorgt ervoor dat de programma’s de leesontwikkeling van de leerlingen precies bijhouden. De adaptiviteit zit in het aanbieden van woorden met vooral letters die nog niet goed gekend worden. Alle leerlingen oefenen standaard met de letters die zijn aangeboden in de methode. Als die verplichte basisoefeningen zijn afgerond, kunnen ze keuze-oefeningen maken. Daarin krijgen de leerlingen ook letters aangeboden die ze zelf nog extra kennen en oefeningen met uitdagendere woordtypen, zoals woorden met medeklinkerclusters.

In de leerlijn woordenschat oefent de leerling met woorden die passen in de context van de kern. In totaal komen zo 800 woorden aan bod. Het programma vraagt de leerling eerst aan te geven welke woorden hij al kent. Vervolgens biedt het programma vooral oefeningen met de woorden die de leerling niet of niet voldoende kent. Natuurlijk wordt gecontroleerd of bekende woorden inderdaad voldoende bekend zijn. Is dat niet het geval, dan worden ook deze woorden geoefend. Op deze manier kan tijd worden bespaard die de leerling kan besteden aan de leerlijn technisch lezen of leesbevordering.

De leerlijn leesbevordering heeft tot doel kinderen tot lezen te stimuleren. Het kunnen delen van leesbeleving met klasgenoten en leerkrachten vormt een grote stimulans tot meer lezen en blijven lezen. In de leerlijn leesbevordering kunnen uw leerlingen op eenvoudige en veilige wijze elkaar leestips sturen, vragen over boeken beantwoorden en kan u gelezen boeken bespreekbaar maken, zonder dat u deze boeken zelf hoeft te lezen.

Beloning
Dankzij een beloningssysteem stimuleert het programma de leerlingen om bepaalde oefeningen eerst te maken. Met bepaalde oefeningen kunnen ze namelijk dubbele punten winnen en dat verleidt hen om die eerst af te werken. Zoem de bij begeleidt de leerlingen in het programma en beloont hen met grappige animaties.

Thuisversie
Het is mogelijk dat u als school naast de licentie voor school ook een licentie neemt op de software voor thuis. In deze software voor thuis zijn ook alle drie de leerlijnen opgenomen. Deze leerlingsoftware voor thuis maakt het mogelijk om de oefentijd uit te breiden. Bijvoorbeeld voor leerlingen met een zwakke woordenschat of die moeite hebben met lezen. Maar ook om leerlingen uitdagende leesbevorderingsopdrachten te laten maken.

Bovendien stimuleert u met de thuisversie de ouderbetrokkenheid. Ouders kunnen zelf de vorderingen volgen die hun kind maakt met de thuissoftware. Daarnaast biedt Digiregie de mogelijkheid om ouders te informeren over de vorderingen die hun kind maakt op school. Er is altijd sprake van herhaling, toetsen worden niet opgenomen in de thuisversie.

Emmia verzorgde de technische realisatie in opdracht van uitgeverij Zwijsen.