Taalklas.nl Plus

project-taalklas-plus-1

Taalklas.nl Plus leert je zo'n 300 nieuwe woorden en zinnen over alledaagse onderwerpen zoals: Familie, Markt of Het wijkcentrum. Deze woorden oefen je door te luisteren, lezen en schrijven. Nieuw is dat je ook je uitspraak kunt oefenen.

Taalklas.nl Plus is een vervolg op de eerdere series van Taalklas.nl en is ook weer ontsloten via Oefenen.nl.

Het taalniveau loopt vanaf A1 op naar A2. Een licentie op Oefenen.nl biedt begeleiders toegang tot een docentenhandleiding en extra werkbladen. Deze werkbladen bevatten aanvullende en verdiepende oefeningen, zoals meer vrije schrijfopdrachten. Er zijn werkbladen voor anderstaligen (NT2) en voor lezen en schrijven (NT1).

Taalklas.nl Plus is ontwikkeld door Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Taalklas.nl Plus is mogelijk gemaakt met bijdragen van de ministeries van OCW, WWI/SWZ, de gemeente Utrecht en ROC Mondriaan. De online technische realisatie is mogelijk gemaakt door samenwerking met Emmia.