Station Nederlands

Het digitale oefenprogramma Station Nederlands hoort bij de radio- en televisielessen van onder meer Radio Ghanatta, Radio Dalmar, CRTV en Demet TV.

Sinds 2001 zendt Radio Ghanatta lessen Nederlands uit voor Ghanezen in de gemeente Den Haag en omstreken. Gedurende de periode 2002 – 2008 zijn deze lessen op verschillende manieren uitgebreid. Ten eerste zijn er nieuwe doelgroepen actief in het project geworden: Radio Dalmar voor de Somaliërs, CRTV voor de Chinezen en Demet TV voor de Turken. Daarbij is ook de gemeente Amsterdam opdrachtgever van het project geworden. Tot slot is er een ontwikkeling in de inzet van media: Demet TV verzorgt de lessen door middel van teksttelevisie. Daarbij is het gebruik van internet door de doelgroepen toegenomen.

De radio- en TV-lessen voorzien in een leerbehoefte voor anderstaligen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere NT2 onderwijs, bijvoorbeeld doordat ze lange werkdagen hebben of door kinderen aan huis gebonden zijn. Voor anderen kunnen de lessen als een opstap naar het reguliere onderwijsaanbod fungeren of als extra leer- en oefenmogelijkheid. De lessen zijn ook te beluisteren en te bekijken op de websites van de organisaties.

Bij de eerste 20 lessen is nu een digitaal oefenprogramma ontwikkeld. Het ligt in de bedoeling om het project verder uit te breiden naar andere steden en naar nieuwe doelgroepen.

Emmia verzorgde de technische realisatie van het oefenprogramma in opdracht van het Instituut voor Taalonderzoek en Taalonderwijs Amsterdam ITTA.