Spraakmakers

Meegaan op een schoolreisje, leesmoeder zijn, een gesprek voeren met de leerkracht over de vorderingen van een kind. Voor de meeste autochtone ouders doodgewoon; voor allochtone vaders en moeders vaak een onhaalbare kaart. Spraakmakers biedt uitkomst met lesmateriaal waarin specifieke taalproblemen bij de begeleiding van kinderen centraal staan. 

ITTA en Sardes hebben in samenwerking met ThiemeMeulenhoff een nieuwe en unieke methode ontwikkeld voor duale trajecten NT2 en opvoedingsondersteuning.

Spraakmakers is speciaal ontwikkeld voor de groep allochtonen die al langere tijd in Nederland is, de zogenaamde oudkomers, maar kan ook worden ingezet bij inburgeraars. Deze groep, veelal bestaande uit vrouwen met een laag opleidingsniveau en een lage arbeidsparticipatie, speelt een belangrijke rol in het begeleiden van hun kinderen op de Nederlandse maatschappij. Spraakmakers ondersteunt moeders en vaders in het zo goed mogelijk vervullen van deze rol. 

Spraakmakers bestaat uit een cd-rom, een cursistenboek en een docentenhandleiding. De cd-rom bevat onder andere een uitspraakleerlijn en een gesproken woordenlijst geordend op thema. Hiermee kunnen cursisten zelfstandig oefenen om vertrouwd te raken met de uitspraak van nieuwe woorden en zinnen. Emmia heeft de cd-rom ontworpen, vormgegeven en geproduceerd.