Spraakafzienoefenen.nl

spraakafzien oefenen oefening

spraakafzien oefenen tips

‘Snel en zelfstandig leren spraakafzien met een nieuw digitaal oefenprogramma’

Op 1 juli 2019 is het online oefenprogramma spraakafzienoefenen.nl gelanceerd. De ontwikkelaars, Caroline van Daelen en Paula Hettinga, beiden logopedist, zijn trots dat de website www.spraakafzienoefenen.nl nu beschikbaar is. De website is officieel in gebruik genomen door Gerard de Vijlder en Peter Helmhout van Stichting Plotsdoven.

De Raad voor Gezondheidsonderzoek maakte in 2003 op basis van verschillende registraties en onderzoeken de inschatting dat circa 1 op de 10 Nederlanders slechthorend is door lawaaischade en ouderdom. (Raad voor Gezondheidsonderzoek, 2003).

Momenteel zijn er volgens schatting door het Centraal Bureau voor de Statistiek meer dan 17,3 miljoen inwoners in Nederland waardoor de inschatting neerkomt op 1,7 miljoen slechthorenden (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2019) 1,3 miljoen mensen van 60 jaar of ouder kan onvoldoende spraak in rumoer verstaan (Smits et al.,2006).

Gelukkig biedt voor veel slechthorenden en (plots- en laat-) doven een hoortoestel of Cochleair Implantaat (CI) uitkomst. Ondanks het gebruik van deze en andere technische hulpmiddelen, blijven veel slechthorenden moeite houden met het verstaan van spraak.

‘Mijn omgeving denkt dat ik alles kan horen en verstaan omdat ik nu hoortoestellen draag, maar dat is niet zo. Sprekers aankijken om te zien wat ze zeggen blijft voor mij essentieel om het gesprek te kunnen volgen.’

Om deze groep te ondersteunen hebben Caroline van Daelen en Paula Hettinga de website www.spraakafzienoefenen.nl ontwikkeld. Door te leren spraakafzien (liplezen en meer) kunnen slechthorenden en (plots- en laat-) doven weer beter deelnemen aan een gesprek.

Het idee is ontstaan vanuit de praktijk. Beide logopedisten geven, ieder vanuit hun eigen logopediepraktijk, trainingen spraakafzien. Zij kregen vaak de vraag of er ook iets was om de lessen thuis zelfstandig te kunnen herhalen. Dat was voor hen de aanleiding voor het ontwikkelen van een digitaal oefenprogramma waarmee spraakafzien zelfstandig en op elk gewenst tijdstip geoefend kan worden.

Na twee jaar ontwikkelen, testen en verbeteren zijn zij heel blij en trots te kunnen zeggen dat www.spraakafzienoefenen.nl online en voor iedereen gratis beschikbaar is.

Het is een zeer uitgebreid oefenprogramma geworden. In 12 lessen worden 1200 oefeningen met filmpjes aangeboden, oplopend in moeilijkheidsgraad. De vooruitgang is steeds terug te zien in scores per oefening.

In de testfase is het programma door slechthorenden en (plots- en laat-) doven van verschillende leeftijden in gebruik genomen en hun reacties waren enthousiast.

‘Fijn programma om het spraakafzien bij te houden, omdat mijn man niet altijd meer met mij wil oefenen.’
‘Het programma ziet er mooi en fris uit met veel verschillende sprekers die allen op een andere manier articuleren, zoals in het dagelijks leven. Complimenten!’
‘Als ervaren “liplezer’’ blij dat ik de details weer kon opfrissen.’

Dank!
De ontwikkeling van het oefenprogramma Spraakafzienoefenen.nl is mogelijk gemaakt door financiering van het Project ‘Spraakafzien in Beeld’ door HandicapNL en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.
Stichting Plots- en laatdoven heeft het project ‘Spraakafzien in Beeld’ als penvoerder ondersteund.
De ontwikkeling van de website was niet mogelijk geweest zonder de hulp van de logopedisten Barbara van Oel, Kristel Cobussen, Roos van den Broek,
Olivier te Boekhorst, Leon Beunders, Linda Heijnen en Manon Pieterse die de oefeningen belangeloos hebben ingesproken; de professionele inzet van medewerkers van Emmia, Websitebouwer educatieve programma’s en De Beeldfabriek, AV-producties en niet te vergeten de ondersteuning vanuit het ‘thuisfront’.
Paula en Caroline bedanken hen allen voor hun enorme inzet.