SCORE

project-score-2_1

project-score-1_1

project-score-3

Piter Jelles heeft samen met de Basisacademie een schoolbrede aanpak voor taal- en rekenachterstanden ontwikkeld, genaamd: SCORE. Na vorig jaar een succesvolle pilot te hebben gedraaid met SCORE op Junior (nu De Dyk), gaan vanaf 1 oktober 2010 alle scholen van Piter Jelles met deze moderne, interactieve aanpak aan de slag. Het officiële startschot hiervoor werd gegeven op maandag 27 september 2010 in De Manege door Thea Koster, wethouder onderwijs Leeuwarden. Piter Jelles is de eerste school in Nederland die met SCORE de taal- en rekenachterstanden van leerlingen aanpakt.

SCORE staat voor ‘Speels Compatibel Oefenmateriaal voor Remediëren en Examenvoorbereiding’. Met het implementeren van deze aanpak speelt Piter Jelles in op het referentiekader doorlopende leerlijnen rekenen en taal. In dit referentiekader, dat per 1 augustus 2010 van kracht is, heeft de overheid richtlijnen opgenomen over wat leerlingen op verschillende momenten op het gebied van taal en rekenen moeten kennen en kunnen. Door middel van SCORE kunnen de leerlingen van Piter Jelles individueel en in eigen tempo achterstanden wegwerken en toewerken naar het juiste niveau -zoals opgenomen in het referentiekader- van rekenen en taal.

De leerlingen werken met een elektronische leeromgeving (ELO) waarin opdrachten zijn opgenomen die toewerken naar het te behalen niveau voor de leerling. De moeilijkheidsgraad van de opdrachten verschilt. De ELO wordt op alle opleidingsniveaus ingezet; van vmbo-b tot gymnasium. De eerstejaarsleerlingen starten dit jaar met SCORE en zullen daar in het vmbo mee doorgaan tot klas 4. In de havo werken de leerlingen ook tot en met jaar 4 met de ELO. De vwo’ers werken er tot en met het derde jaar mee.

Wiebe Wieling, voorzitter College van Bestuur van Piter Jelles, is blij met de aanpak: “Tijdens de pilot op Junior hebben we gezien dat leerlingen graag werken met SCORE. Het spreekt aan, ziet er goed uit en bovendien merken de leerlingen dat ze er echt iets van leren. Bij de leerlingen die hebben deelgenomen aan de pilot is het taalniveau zichtbaar verbeterd. Het is mooi dat we het nu Piter Jelles breed kunnen gaan inzetten, zodat al onze leerlingen hun voordeel er mee kunnen doen.”

De Basisacademie is een jong initiatief van twee educatieve uitgevers (Ageeth Jorna en Marijke Tiemersma), die samen met het onderwijs bijzondere leermiddelen ontwikkelen voor alle basisvaardigheden. SCORE hebben zij samen met Piter Jelles ontwikkeld en geïmplementeerd. SCORE maakt gebruik van een ELO ontwikkeld door Emmia.