Rekenrijk

project-rekenrijk-2

project-rekenrijk-1_1

Rekenrijk is een methode realistisch rekenen voor de groepen 1 tot en met 8.
De software bij Rekenrijk is uniek: het is de enige die direct gekoppeld is aan de lesdoelen. 

De kinderen werken op de computer met dezelfde activiteiten die de juf of meester al eerder heeft aangeboden. Elke jaar komen er meerdere vaardigheden bij. Van ruimtelijk inzicht tot strategieën bij hoofdrekenen en rekenen met tabellen, kommagetallen en procenten. 

De computer houdt de vorderingen van de kinderen nauwkeurig bij. Zo nodig krijgen kinderen automatisch extra opgaven aangeboden voor herhaling of verdieping. 

Intussen blijft de leerkracht wèl de baas! 

Emmia maakte het ontwerp en de vormgeving en realiseerde het geheel.