Portal Basisvaardigheden

De portal over laaggeletterdheid en basisvaardigheden bestaat uit drie onderdelen.

Het onderdeel Laaggeletterdheid geeft informatie over laaggeletterdheid en is bedoeld voor geïnteresseerden.
Belangrijke thema's hierbij zijn onder meer het herkennen en bespreekbaar maken van laaggeletterdheid.

Het onderdeel Basisvaardigheden bevat onderzoek en praktijkvoorbeelden voor professionals.
Dit onderdeel bundelt de expertise op het gebied van basisvaardigheden. Het is bedoeld voor professionals die te maken hebben met laagopgeleide volwassenen. Dit kan zijn in het onderwijs, het bedrijfsleven, bij de overheid of een maatschappelijke organisatie. Daarnaast is er aandacht voor overkoepelende thema's als leesbevordering en internationaal onderzoek.
Het onderdeel Digitale kenniskring is enkel toegankelijk voor betrokkenen bij het project "Effectiviteit en kwaliteit van het NT1-onderwijs". De opbrengsten van dit project zult u in een latere fase bij Basisvaardigheden kunnen terugvinden.

Emmia ontwikkelde de site in opdracht van Cinop.
www.basisvaardigheden.nl en www.alfabetisering.nl geven beide toegang tot de site.