Leeshuis
beginnend lezen

De methode Leeshuis beginnend lezen is een compacte en complete methode met een heldere structuur. 

Met een voorleesverhaal worden de kinderen gemotiveerd. De letters worden stapsgewijs geintroduceerd. Er is instructie op letter- woord- en zinsniveau. Welke klank hoort bij welke letter en omgekeerd. Klankzuivere woordjes en vlot lezen van 2, 3 en 4 lettergrepen. De leerlingen van groep 3 leren lezen tot AVI-niveau 3/4.

Leerkrachten kunnen met de duidelijke lesbeschrijvingen gemakkelijk aan de slag. Kinderen boeken al gauw resultaat en dat is goed voor hun motivatie.

Onderdelen zijn o.a. interactief voorlezen, werken met de klankstempelkist, lezen met het muisboekje, diverse instructiemomenten en het oefenen met de computer.