Lees en Schrijf!
Voetbal

project-lees-en-schrijf-voetbal-1

project-lees-en-schrijf-voetbal-2

Lees en Schrijf! Voetbal is een oefenmodule voor taal, rekenen en digitale vaardigheden gekoppeld aan het thema voetbal.

Lees en Schrijf! Voetbal motiveert u om aan de slag te gaan met taal, rekenen en digitale vaardigheden. 
Het gaat – evenals bij de programma’s Lees en Schrijf!, Lees en Schrijf! Taal op je werk en Lees en Schrijf! Geld en Rekenen – niet om een methode, maar om oefenmateriaal voor de individuele leerder. 

Lees en Schrijf! Voetbal bestaat uit een televisiepromo en online oefenmateriaal.
De televisiepromo activeert en stimuleert u om naar de online oefeningen te gaan op www.leesenschrijf.nl.

Oefenen
Het online oefenmateriaal bestaat uit vijf thema's. 
Dit zijn plekken of situaties die met voetbal te maken hebben.

1. het stadion
2. de supportersclub
3. de kantine
4. winkel met sportkleding
5. voetbal thuis

Met de online oefeningen oefent u woorden en uitdrukkingen, lezen, digitale vaardigheden, schrijven, spelling en rekenen. Het gaat in het programma om voetbal op het voetbalveld, in het stadion, om zaalvoetbal en straatvoetbal, om betaald voetbal en amateurvoetbal, volwassenen en kinderen/jongeren.

U kunt oefenen op www.leesenschrijf.nl.

Het programma is mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (‘Van A tot Z betrokken Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010'). 
Het programma is gemaakt door Idee aan Zee, Emmia educatieve multimedia, Boek voor Taal, Hollandse Luchten en Ella Bohnenn.
Lees en Schrijf! Voetbal is een project van Stichting Expertisecentrum ETV.nl in samenwerking met het project ‘Lees de wedstrijd' van Stichting Lezen & Schrijven.