Lees en Schrijf!
Gezondheid

project-lees-en-schrijf-gezondheid-1

project-lees-en-schrijf-gezondheid-2

Geletterdheid en gezondheid gaan hand in hand. In Nederland is één op de tien volwassenen laaggeletterd. Laaggeletterden hebben zoveel moeite met lezen en schrijven dat ze er in hun dagelijks leven last van hebben. Nog méér mensen hebben onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Gezondheidsinformatie vinden, begrijpen en gebruiken is voor hen te moeilijk. Ze hebben moeite om informatie te vergelijken en om vragen te stellen en te overleggen met zorgverleners of zorgverzekeraars.

Stichting Expertisecentrum ETV.nl ontwikkelde hiervoor Lees en Schrijf! Gezondheid. Dit multimediale programma omvat uitzendingen op de regionale televisie en op internet en online oefenmateriaal. Mensen krijgen beter inzicht in aspecten voor de zorg en daarmee leren ze beter omgaan met gezondheidsvraagstukken. Veel informatie is schriftelijk en lang niet altijd in duidelijke taal. Beelmateriaal bereikt dan ook meer mensen.

De televisieserie is positief, informatief, luchtig en herkenbaar. Met huis-tuin-en-keuken-vragen en uitleg van de werking van het lichaam. Daarnaast is er speciale aandacht voor lees-, schrijf- en rekentaken op het gebied van gezondheid. Onderwerpen die aan bod komen zijn zwangerschap, verzorging van kinderen, goede voeding, beweging en juiste houding, omgaan met stress, medicijngebruik, diabetes en ouder worden. Het programma bestaat uit een televisieserie, een werkboek en een oefensite. De site www.leesenschrijf.nl bevat naast veel afwisselend en aantrekkelijk oefenmateriaal ook alle tv-afleveringen. Gebruikers oefenen met lezen, schrijven, rekenen, sociale vaardigheden en digitale vaardigheden.

Emmia ontwikkelde de oefensite in opdracht van Stichting Expertisecentrum ETV.nl.