HypoInzicht

project-hypo-inzicht-1

project-hypo-inzicht-2

Voor mensen met diabetes type 2 die overstappen op een behandeling met insuline, is er www.HYPOinzicht.nl, een website over diabetes en de behandeling met insuline. De site biedt relevante informatie, praktische tips en zelftests en is ontwikkeld door VU medisch centrum, met steun van verzekeraar Achmea en Novo Nordisk.

Bij mensen met diabetes type 2 die van tabletten overstappen op insuline is er vaak onzekerheid over de behandeling en over het risico op hypoglykemieën (hypo's). Een hypo is een te lage bloedglucosewaarde. Bij 95% van de mensen met diabetes type 2 die insuline gebruiken, komen hypo's voor en symptomen kunnen variëren van mild tot ernstig.

Informatie, tips en zelftests
Met www.HYPOinzicht.nl willen VUmc, Achmea en Novo Nordisk mensen met diabetes goede informatie geven over de behandeling met insuline en de risico's van hypo's. De informatie, tips en zelftests helpen de bezoekers van de website antwoord te krijgen op hun vragen en ondersteunen hen bij het overstappen op en omgaan met insuline. Het Diabetescentrum en de afdeling medische psychologie, beide VUmc, hebben een traditie op het gebied van onderzoek en behandeling van diabetes, met bijzondere aandacht voor de psychosociale aspecten en het bevorderen van zelfmanagement. Teneinde het bereik van educatie en ondersteuning te vergroten wordt in toenemend mate gebruik gemaakt van het internet. Verworven kennis uit onderzoek en klinische ervaring wordt zoveel als mogelijk beschikbaar gesteld aan patiënten en professionals. HYPOinzicht is hier een voorbeeld van en specifiek ontwikkeld om de groeiende groep mensen met diabetes type 2 die op insulinetherapie zijn aangewezen te helpen hun zelfmanagement te vergroten. "Met HYPOinzicht proberen we bij te dragen aan kennisvermeerdering en het past uitstekend in ons streven om hierbij samen te werken met maatschappelijk relevante partijen", aldus prof. Frank Snoek die het project leidt.

Emmia verzorgde de vormgeving en technische realisatie van www.hypoinzicht.nl.