HypoBewust

Project-hypobewust-1

project-hypobewust-2

De cursus HypoBewust is bedoeld voor mensen met diabetes, die problemen ervaren met lage bloedglucosewaarden (oftewel hypo's). Ze maken zich bijvoorbeeld zorgen over het krijgen van hypo's, bijvoorbeeld omdat ze een hypo niet goed meer aan voelen komen of omdat ze recent een ernstige hypo hebben gehad. Of ze proberen hypo's te vermijden, bijvoorbeeld door hun bloedglucose aan de hoge kant te houden of door niet of weinig aan beweging te doen.

In deze cursus leert de deelnemer luisteren naar de signalen van het lichaam om zo vroegtijdig een hypo te herkennen en te corrigeren. Ook wordt er aandacht besteed aan hoe de deelnemer, maar ook de mensen in diens directe omgeving, de gevolgen van hypo's ervaren. Tevens besteedt de cursus aandacht aan de manier waarop factoren als voeding, beweging, insuline, ziekte en stress de bloedglucose beïnvloeden. Zo leert de deelnemer de bloedglucosewaarden beter voorspellen om zo hypo's te kunnen voorkomen.

Gedurende vier weken vinden drie groepsbijeenkomsten plaats, waarbij in de tussenliggende periode de twee internetmodules worden doorlopen en een dagboek wordt bijgehouden. Tevens vindt er een voor- en nameting plaats. De ervaringen van de deelnemer worden meegenomen in de behandeling.

Deelname aan de cursus geschiedt in overleg met de eigen arts of diabetesverpleegkundige.

Inmiddels zijn de eerste groepen aan de slag in het kader van een pilot-onderzoek ter evaluatie van de cursusmaterialen, cursusinhoud en cursusprocedure.

Het programma is mogelijk gemaakt door VU medisch centrum en LifeScan. Emmia verzorgde de vormgeving en de technische realisatie van de internetmodules.