20/20

20/20 is een effectieve methode van Thieme Meulenhoff voor het economisch beroepsonderwijs. De vernieuwde versie van de methode 20/20 voor de sector Economie, Administratie en Handel voldoet aan de grote behoefte aan competentiegericht leermateriaal.

Door de heterogene instroom in het mbo hebben niet alle studenten dezelfde basiskennis. Om deze basiskennis bij te spijkeren is een oefen cd-rom ontwikkeld met specifieke oefeningen om hiaten in de basiskennis weg te werken.

Op aanwijzing van de docent kunnen studenten zelfstandig (thuis, in het talencentrum of in het OLC) met hun eigen cd-rom aan de slag. Naast het oefenmateriaal krijgt de student ook toetsen per vaardigheid op twee niveaus en een woordenlijst.

Emmia heeft de software van 20/20 ontworpen, vormgegeven en geproduceerd. Hierbij hebben we de bekende kenmerken van onze eerdere ThiemeMeulenhoff-software hergebruikt.